Umulig valg…

Hverdagen som barnefamilie kan være kaotisk, men hverdagskaoset er for mange familier likevel i en helt annen dimensjon enn for familier i andre deler av verden…

Hver dag tvinger fattigdom foreldre til å ta umenneskelige valg. 15 millioner jenter blir giftet bort hvert år før de er 18 år. Det er en jente hvert andre sekund. Ingen foreldre skulle være nødt til å gifte vekk barna for at familien skal kunne overleve. Engasjer deg her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s